وی می‌گوید من مردی را دیدم که بیرون زندان نشسته بود و با نگاهی عمیق و قوی به روبه‌رو می‌نگریست؛ نگاهی که از آن زمان تاکنون در ذهن من باقی مانده است و سوالات بسیاری را برایم رقم زد. او چه کسی بود؟ چرا آنجا بود؟ آنجا چکار می‌کرد؟ تمام این سوال‌ها، طی آن روز و لحظات تراژیک از سال‌های دور با تمام جزئیات در زمان کنونی امتداد یافته و در نمایش «زندانی» متبلور شده است. این نمایش تا ۱۲ اکتبر (۲۰ مهرماه) در نشنال تئاتر لندن به صحنه خواهد رفت.