فائزه سیدشاکری، دبیر جایزه، با اعلام این خبر، رمان «او نیز در آرکادیاست» نوشته زینب زمان را هم به‌عنوان رمان شایسته تقدیر معرفی کرد. آتوسا زرنگار، اشکان شریعت، اکبر روزبهانی، صبا جاوید و فائزه سیدشاکری داوران مرحله نهایی جایزه ادبی «واو» بودند. دبیر این جایزه یادآور شد قاسم شکری اولین نویسنده‌ای است که برای بار دوم برگزیده این جایزه شده است.