بررسی ارتباط شخصیت‌پردازی و درون‌مایه فیلم‌نامه «آخرین بار کی سحر را دیدی»، نگاهی به فیلم‌نامه این اثر، گسترش ایده در فیلم‌نامه «راه رفتن روی سیم»، بررسی ساختار، شخصیت و روایت در فیلم‌نامه «پشت دیوار سکوت»، گفت وگو با امیر عربی فیلم‌نامه‌نویس آخرین بار کی سحر را دیدی و گفت وگو با فرنوش صمدی و علی عسگری فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان فیلم کوتاه «سکوت و نگاه» بخش‌های بعدی این شماره از فیلم‌نگار را تشکیل می‌دهد. در این بخش همچنین موضوع قهرمان و عناصر فیلم‌نامه، قهرمان، چرایی ضعف سینمای ایران در خلق قهرمان، تحلیل موردی قهرمان نبرد تانک‌ها، پلی در دوردست و نجات سرجوخه رایان به رشته تحریر درآمده است. این مجله سینمایی ۱۲۰ صفحه دارد و به قیمت پنج هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.