به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، خالق «کیمیاگر» درباره اقتباس سینمایی از آثارش اظهار ناخرسندی کرد و گفت: «کتاب، کتاب و فیلم، فیلم است. هر زمان که تلاشی برای تبدیل یکی به دیگری شده، تنها فاجعه به بار آمده است. زمانی که می‌نویسید شخصیت‌هایی را خلق و فضایی را ایجاد می‌کنید که به‌خوبی کیفیت رفتار و گفتار اشخاص را مشخص می‌کند. یک فیلم اما نمی‌تواند در این باره حق مطلب را به خوبی ادا کند. من شخصا ممنوع کرده‌ام که فیلمی درباره کتاب‌هایم ساخته شود و این پشیمانی به اشتباهم در چند سال گذشته بازمی‌گردد؛ زمانی که اجازه ساخت نسخه سینمایی کتاب کیمیاگر را دادم. «کیمیاگر» فیلم نیست.کتاب است.» کوئیلو در ادامه به همان شیوه معمول جملات کتاب‌هایش توضیح داد: «من یک پزشک با نسخه‌های جادویی نیستم. مشکل این‌جا است که مردم فقط به دنبال توضیح این هستند که چه چیزی خوب و چه چیزی بد است. حقیقتا از این توضیحات خسته شده‌ام. هر زمانی که جوابی داشته‌ام سوال تغییر کرده است. بنابراین به جای آن‌که وقتم را برای یافتن توضیحات بیهوده هدر دهم تصمیم گرفته‌ام تا از جادوی شگفت هر روز زندگی‌ام لذت ببرم. هر جا که باشی می‌توانی این پیوند و اتصال را که ممکن است حتی برای چند لحظه گذرا دوام بیاورد حس کنی؛ آن زمان که حضور خدا را درک می‌کنی و پی می‌بری چیزی جز نوایی از وجود خداوند نیستی و باید به این حقیقت احترام بگذاری.»