عباس آخوندی و موسی‌غنی‌نژاد پاسخ‌های خود به این پرسش را با تجارت فردا در میان گذاشته‌اند و این هفته‌نامه نیز برای انعکاس موضوع در جلد، تیتر «ترس و لرز» را انتخاب کرده است؛ تیتری که وضعیت عمومی مردم را در شرایط کنونی اقتصاد کشور به نمایش می‌گذارد.  همچنین در جلد این شماره سه عنوان «رویای ایرانی: چرا اولویت مسوولان و مردم یکی نیست؟»، «گل به خودی: چگونه قیمت‌گذاری دولتی به ضد خود تبدیل می‌شود؟» و «مثبت اما کم: آمارهای رسمی از رشد اقتصادی چه می‌گویند؟» کار شده است. هفته‌نامه تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» است که شنبه‌های هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. بهای این هفته نامه ۱۰۰ صفحه‌ای، ۱۲هزار تومان است.