وی درباره احتمال تغییر در گروه بازیگری نمایش نیز توضیح داد: بازیگران اصلی که شامل جلیل فرجاد، فرهاد بشارتی و کرامت رودساز هستند، تغییری نخواهد کرد؛ ولی همه ساله تغییراتی در گروه سربازها و اسرا داریم که امسال نیز از این امر مستثنی نیست. «خورشید کاروان» روایت شبی است که کاروان اسرای کربلا در مسیر شام در دیر راهبی توقف می‌کنند. راهب نصرانی از مریدان امام حسین (ع) می‌شود و تمام ثروت خود را می‌دهد تا فقط یک شب تا سحر با سر مبارک سیدالشهدا(ع) هم کلام شود. راهب نصرانی با امام حسین (ع) نجوا می‌کند و...