وی در گفت‌وگو با «ایسنا» توضیح داد: سینه‌زنی ما حاصل تحول زمانه است، یعنی دوره‌ای کامل را گذرانده تا به اینجا رسیده است. اگر ما تاریخ را مطالعه کنیم، می‌بینیم که فردوسی در شاهنامه بیان می‌کند که ایرانی‌ها به چه روشی خاک بر سر می‌ریخته‌اند، چه لباسی می‌پوشیده‌اند و چه چیزهای دیگری داشته‌اند، حتی فردوسی در شاهنامه می‌گوید که هنگام عزا از طبل‌های کوچک استفاده و چگونه دور آن را مشکی می‌کرده‌اند. این پژوهشگر افزود: می‌بینیم که در گذشته تنها طبل استفاده می‌شده اما در حال حاضر انواع و اقسام سازها در این مراسم استفاده می‌شود، علت آن‌هم این است که رسانه مجبور است زمان عزاداری برای پخش آنتن از نوعی موسیقی رسانه‌ای استفاده کند تا جذب مخاطب داشته باشد و این جلب مخاطب در قالب ایجاد سوگ ترانه‌ها در حال کار کردن است. جاوید درباره تغییرات در برگزاری مراسم عزاداری از گذشته تاکنون اظهار کرد: در گذشته این تغییرات در راستای مثبتی انجام می‌گرفت، اما در حال حاضر بسیاری از این تغییرات منفی است.