این موضوع با تیتر اصلی «چتر نجات» در کنار تصویری از یک چتر پاره شده، جلد هفته‌نامه را به خود اختصاص داده است.  همچنین در بخشی دیگر از جلد دو عنوان «پناه‌گاه فرودستان؛ بسته‌های حمایتی دولت چگونه می‌تواند بهترین کارآیی را داشته باشد؟» و «داستان لیبرالیسم و یک مجله؛ اکونومیست در نوزایی لیبرالیسم چه نقشی داشت؟» بازتاب پیدا کرده‌اند. هفته نامه تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد است که شنبه‌های هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. بهای این هفته‌نامه ۱۳۲ صفحه‌ای ۱۲ هزار تومان است.