فروید، روانشناس برجسته آگاهانه این کتاب را در آغاز قرن بیستم برای خوانندگان معمولی نوشت و با چاپ نسخه‌های جدید، مدام شرح‌ها و ماجراهای تازه‌ای به آن افزود، بی‌آنکه هیچ تغییری در نظریات پایه‌ای کارش ایجاد کند. خواننده در این اثر با مثال‌های کوتاه و جذاب و شرح ساده اما متقاعد‌کننده مسائلی مواجه می‌شود که برای همه آشنا هستند؛ موضوعاتی چون فراموشی ناگهانی اسامی خاص، رشته کلمات، برداشت‌ها و قصد و نیت‌ها، خاطرات «پوشان» و خاطرات کودکی، خام‌دستی‌ها و اشتباهات دیگر و نیز همه آن اشتباهات کوچک و زبانی و نوشتاری‌ای که «لغزش‌های فرویدی» نام گرفته‌اند. این کتاب از نسخه انگلیسی آن با ترجمه آلن تایسن به فارسی برگردانده شده است. کتاب «آسیب‌شناسی روانی زندگی روزمره» در ۳۱۲ صفحه و به قیمت ۳۱ هزار تومان از سوی انتشارات پندار تابان به چاپ رسیده است.