این نمایشگاه گستره‌ای از وفاداری محض تا رسیدن به معنایی تازه از نشانه‌ها را دربرگرفته است. نمادها به مدد نگاه هنرمندان زنده می‌مانند و گاه دامنه معنایی خود را گسترش می‌دهند. نمایشگاه علامت ادای دینی است به همه کسانی که ارزش نمادها و نشانه‌ها را می‌دانند و در تلاش هستند تا با نشانه‌های دیروز حرف‌های امروز را بر زبان جاری کنند. در این نمایشگاه آثاری از کاظم چلیپا، حمید قدیریان، ناصر پلنگی، حسین خسرو جردی، علیرضا آدم بکان، امیر کبیرنژاد، صادق ادهم، کورش گلناری، مجتبی موسوی، ناصر تقوایی و... به نمایش درآمده است. نمایشگاه علامت تا ۳ مهر در خانه هنرمندان ایران دایر است.