بخش ویژه این شماره از «نگاه نو» که به کارل مارکس اختصاص یافته، مشتمل است بر این مطالب: «مارکس در روزگار حاضر» نوشته اریک هابسبام با ترجمه محسن قائم‌مقامی، «مهم‌ترین منابع درباره مارکس و مارکسیسم» گفت‌وگوی نایجل واربرتن با تِرل کارور با ترجمه محمد غفاری، «مارکس و تاریخ: فلسفه تاریخ یا جامعه‌شناسی تاریخی؟» از نادر انتخابی و «مارکس و دین و ماجرای افیون توده‌ها» از علی امینی نجفی.  در بخش نقد و نظر نشریه هم این مطالب منتشر شده است: «درباره تصحیح تازه مثنوی و مقاله دکتر محمد دهقانی در نگاه نو ۱۱۷» نوشته محمدعلی موحد، «شیوه درست‌خوانی و درست‌یابی شعر حافظ» از بهاءالدین خرمشاهی و «روشنفکری: وارستگی و شفقت. پاسخ به فخرالدین عظیمی» از مصطفی ملکیان. «کیف سیاه» عنوان داستانی از جمال میرصادقی است که در بخش داستان این شماره چاپ شده است.شماره ۱۱۸ فصل‌نامه «نگاه نو» با صاحب‌امتیازی و مدیر مسوولی علی میرزایی در ۲۵۸ صفحه با شمارگان ۴۶۰۰ نسخه و قیمت ۲۵‌هزار تومان منتشر شده است.