این بازیگر گفت: سه ماه برای این نمایش تمرین کردیم اما پس از سه نوبت بازنویسی متن و رعایت اصلاحیه‌های مدنظر شورای ارزشیابی و نظارت و بازبینی در نهایت به گروه اطلاع دادند که به صلاح نیست این نمایش را روی صحنه ببرید! شعبانی با اشاره به فرآیندی که این گروه نمایشی برای دریافت مجوز طی کردند، افزود: خانم عاج متن را برای دریافت مجوز به شورای ارزشیابی و نظارت فرستادند، متن را خواندند و گفتند تشریف بیاورید و مسائلی را برطرف کنید، نویسنده با توجه به ایرادهای گرفته شده متن را بازنویسی کرد و دوباره و سه‌باره این اتفاق افتاد و هر سه بار، هرچه شورای نظارت و ارزشیابی گفت در متن اعمال شد.

تا اینکه در نهایت بعد از جلسه خانم عاج با آقای محسن امیری، (رئیس شورای ارزشیابی و نظارت) نوبت بازبینی برای نمایش دادند که به معنای تایید اولیه متن بود. وی ادامه داد: بعد از بازبینی بدون اینکه حرفی با گروه بزنند، از خانم عاج خواستند به اداره‌کل هنرهای نمایشی مراجعه کند. آنجا هم دوباره اصلاحیه‌هایی دادند که همه را کارگردان پذیرفت و گفت اعمال می‌کند و خواستار نوبت بازبینی دیگری شد. اما شورا این قضیه را موکول به دو روز دیگر کرد. دو روز بعد آقای امیری به خانم عاج گفت «بهتر است اجرا نروید.» شعبانی که پیش از این برای بازی در دو نمایش لیلی عاج جایزه تندیس بهترین بازیگر زن در جشن بازیگران و تقدیر جشنواره تئاتر فجر را برده بود، گفت: « من، امین میری و محمد نادری به‌عنوان بازیگران این نمایش، سه ماه تمام وقت‌مان را گذاشتیم. در این مدت هرکدام‌مان بازی در پروژه‌های دیگری را رد کردیم، وقت و انرژی گذاشتیم و هزینه کردیم. چه کسی باید جوابگو باشد؟»