شهرام کرمی، مدیرکل هنرهای نمایشی گفت: با احضار خانم کاظمی و دکتر سعید اسدی مدیر سالن کارگردان نمایش «رویای شب تابستان»، به دلیل مشکلی که نسبت به تیزر نمایش پیش آمده بود، روند رسیدگی به ماجرا تا پایان وقت اداری یکشنبه، ۱۸ شهریور طول کشید و منجر به بازداشت موقت آنها شد. وی افزود: با وجود پیگیری‌های زیادی که صورت گرفت، به‌دلیل اینکه وقت اداری به پایان رسیده بود، نتوانستیم اقدامی انجام دهیم و این اتفاق ناخوشایندی است که رخ داده است؛ چراکه مساله پیش‌آمده بدون اینکه نمایش دچار مشکل محتوایی باشد، اتفاق افتاده و متاسفانه تیزر نمایش مونتاژی از چند تصویر مختلف بوده که شبهه ایجاد کرده است. کرمی اضافه کرد: به‌عنوان مدیرکل هنرهای نمایشی در صورت احضار، به دادگاه می‌روم چراکه مسوولیت صدور مجوزها بر عهده من است و بابت هر اتفاق تئاتری باید پاسخگو باشم که حتما خود را ملزم به این‌کار می‌دانم؛ اما امیدوارم این اتفاق هرچه سریع‌تر به پایان برسد.