کمال در رمان «دختر مردم» نیز مانند بسیاری از آثارش چالش‌های درون خانه و خانواده را منعکس کرده و به بیان مشکلات زنان در جامعه ترکیه پرداخته است. در بخشی از این رمان می‌خوانیم: «صدای سوت ساعت شش و نیم صبح کارخانه توتون جیبالی از دور که شنیده شد، عالیه آنا، خاله نازان، داشت برای رفتن سر کار آماده می‌شد. پیرزن که موهای سفید از چانه‌اش بیرون زده بود، به دختر خواهرش نگاه کرد که سرجایش روی زمین خوابیده بود. نگاهش به طرف انگشتری گران‌ قیمت توی دستش چرخید. به دست کوچک و تپل و سفیدش خیلی می‌آمد، اما...» رمان «دختر مردم» در ۴۵۲ صفحه و به قیمت ۵۴هزار تومان از سوی انتشارات کتابسرای نیک منتشر شده است.