روی جلد این مجله با طرح این پرسش‌ها که چرا بحران‌های اقتصادی در ایران تکرار می‌شوند و چرا از بحران‌های تکراری درس نمی‌گیریم،  می‌خوانیم: «می‌گویند عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود اما بیشتر بحران‌های اقتصادی در ایران بارها تکرار شده‌اند. چرا چرخه یادگیری در اقتصاد ایران کارکرد ندارد و چرا سیاستمداران ایرانی از بحران‌های گذشته درس نمی‌گیرند؟» «عصیان انتظارات» با این سوال که پاسخ علم اقتصاد به اثر عوامل روانی چیست، «دونگاه به یک مساله» با طرح این پرسش که «نقدینگی مشکل اصلی اقتصاد ما هست یا نیست؟» و «خواب تکراری» با این سوال که چرا دولت دست از حمایت‌های بسته‌ای برنمی‌دارد؟ از جمله موضوعاتی هستند که این هفته‌نامه در یادداشت‌ها و گفت‌وگو با کارشناسانی چون داود سوری، رضا بوستانی، حسن کریمی سنجری، فرود عسگری و سمیه توحیدلو درصدد بررسی آنهاست. هفته‌نامه «تجارت فردا» از مجموعه نشریه‌های گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» است که شنبه هر هفته چاپ و توزیع می‌شود. این هفته‌نامه ۱۳۲ صفحه دارد و قیمت‌ آن ۱۲ هزار تومان است.