شهرام ناظری، استاد آواز ایرانی، در باره این اتفاق افزود: صداوسیما همیشه این اجحاف را در حق هنرمندان انجام داده و این زورگویی و رفتار غیر عادلانه را نسبت به همه داشته است. الان ۴۰ سال است که آثار مرا پخش می‌کند و هیچ حق و حقوقی به من نداده است. هیچ قراردادی نبسته و هیچ اجازه‌ای هم نگرفته است. شهرِ زور چگونه است؟ اینجا هم زورگیری است و غیر از این هم انتظاری نمی‌رود یعنی اگر بخواهند نگاهی صحیح، قانونمند و عادلانه داشته باشند، باعث تعجب است. ناظری افزود: شکایت ما به کجا می‌رسد؟ ۴۰ سال است که من هیچ حق و حقوقی از صداوسیما نگرفته‌ام و ۵۰ اثری که به وجود آورده‌ام تماما با سختی و خون دل خوردن، بدون هیچ حمایتی در منزل شخصی‌ام بوده است و در واقع صداوسیمای من خانه خودم است و این گونه است که فکر می‌کنم ظلم بزرگی در حق‌مان شده است! ۴۰ سال شوخی نیست. یک بار دیگر هم گفته بودم که ببینید مدیران صداوسیما اگر ۴۰ ماه حقوق نگیرند چه نظرگاهی نسبت به سیستم پیدا می‌کنند و حال گمان کنید این ۴۰ ماه تبدیل به ۴۰ سال شود!