مهرداد فلاح، نقاش و خواهرزاده صادق تبریزی در این زمینه توضیح داد: پیرو اختیاراتی که دایی این‌جانب پیش از درگذشت و همچنین خانواده ایشان به من داده‌اند، اعلام می‌کنم که پس از درگذشت استاد تبریزی و بالا رفتن قیمت آثار ایشان، عده‌ای سودجو اقدام به ساخت آثاری جعلی با امضای این هنرمند کرده‌اند. وی افزود: پرونده یکی از آنها در دادگاه از طریق شکایت من به‌عنوان نماینده خاندان تبریزی در حال پیگیری است. اگر جاعلان بخواهند به جعل آثار این هنرمند ادامه دهند، در سطح ایران و در سطح بین‌المللی از طریق مراجع قضایی با آنها برخورد قانونی خواهد شد.