در این رمان می‌خوانیم که پیتر که دوران بازنشستگی‌ را در مزرعه خانوادگی‌اش در بریتانیا می‌گذراند، پس از سال‌ها نامه‌ای را از سرویس مخفی بریتانیا دریافت می‌کند که او را برای توضیح درباره اقداماتی که طی دوران فعالیتش در سرویس انجام داده، به لندن فرامی‌خواند. جان لوکاره، نویسنده بریتانیایی، پس از موفقیت بین‌المللی‌ در اثر پیشینش به همکاری‌اش با ام‌آی۶ پایان داد تا تمام وقتش را صرف نویسندگی کند. رمان «میراث جاسوسان» در۳۴۸ صفحه و به قیمت ۳۸هزار تومان از سوی نشر چترنگ به چاپ رسیده است.