مترجم در ابتدای کتاب درباره هاوارد فاست می‌نویسد: هاوارد فاست بی‌گمان یکی از بهترین، پیشروترین و پربارترین نویسندگان معاصر آمریکا و جهان بود. فاست مردی خودساخته و انسانی وارسته و مبارز و شیفته آزادی و حق و عدالت بود. او از میان توده مردم برخاسته و با دردها و نیازها و آرمان‌هایشان آشنا بود. سرشت و سیرتی انسانی داشت که بازتاب آن در همه آثارش دیده می‌شود. فاست در سال ۱۹۱۴ در نیویورک به دنیا آمد و در نوجوانی به نویسندگی پرداخت. بیشتر داستان‌هایش در زمینه‌های تاریخی و به ویژه درباره تاریخ آمریکا و انقلاب آن کشور است و در نگارش زندگی‌نامه‌های داستانی برمبنای واقعیت‌های تاریخی بسیار زبردست بود. رمان «مهاجران» نوشته هاوارد فاست با ترجمه فریدون مجلسی با قیمت ۳۹۰۰۰ تومان در ۱۱۰۰ نسخه ازسوی نشر اسم منتشر شده است.