همچنین در دویست و هشتاد و دومین شماره هفته‌نامه تجارت فردا این عنوان‌ها هم روی جلد قرار گرفته‌اند: «جنگ با دشمن فرضی؛ چرا سیاست تعزیراتی محکوم به شکست است؟»، «اثر تحریم؛ شباهت و تفاوت روسیه، ترکیه و ایران در مقابله با تحریم» و «پایان پایتخت؛ چرا تهران دیگر شهر زندگی نیست؟». تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد است که شنبه‌های هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. این هفته‌نامه ۱۳۲ صفحه دارد و قیمتش ۱۲ هزار تومان است.