آهنگسازی این آلبوم را بابک باربد به عهده داشته که خود در جایگاه نوازنده نیز در این آلبوم حضور دارد. سبک این آلبوم فیوژن است و برای اولین بار قطعات صرفا با ساز عود و در همراهی با وکال اجرا شده‌اند. جنون، از دوست داشتن،‌ای ستاره‌ها، باد ما را خواهد برد، پیش می‌آید، من و تو درخت و بارون و سرود مرد سرگردان عنوان قطعات این آلبوم تلفیقی هستند که برای اولین بار در همراهی با عود اجرا شده‌اند. بابک باربد در مقدمه این آلبوم نوشته است: «خواندن، روزنه‌ای برای نشان دادن دغدغه‌های شخصی و قدم زدن در دایره احساسات و به اشتراک گذاشتن جهان‌بینی‌ام است. در این راه تجربه می‌کنم تا بی‌واسطه خود واقعی‌ام را بیان کنم.»