این شماره از «تجارت فردا» تلاش کرده است ریشه کج‌فهمی‌ها در زمینه نقدینگی را واکاوی کند تا معلوم شود تداوم این سوء‌تفاهم بزرگ چه عواقبی برای اقتصاد کشور خواهد داشت. «زندگی شیشه‌ای» با طرح این پرسش «شفافیت در حکمرانی چه ارمغانی دارد؟»، «زندگی در خلأ» با این سوال که چه خطراتی حیات بنگاه‌های اقتصادی را تهدید می‌کند؟ و «زندگی توهمی» با این پرسش که «آیا توهم سیاستمدار ترکیه را نابود می‌کند؟» از مطالب خواندنی این شماره از هفته‌نامه محسوب می‌شوند. تجارت‌فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» است که شنبه‌ هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. قیمت این هفته‌نامه ۱۳۲ صفحه‌ای ۱۲ هزار تومان است.