«آقای کاپون! اینها به ارزش‌ها شلیک می‌کنند» عنوان گفت‌وگو با بهرام دبیری درباره حراج‌های هنری وطنی است و همچنین با جواد مجابی هم مصاحبه‌ای با عنوان «فحش می‌دهیم، پس هستیم» انجام شده است و حورا یاوری و احمد پوری هم یادداشت نوشته‌اند. شماره ۱۳۱ «آزما» با صاحب‌امتیازی و مدیرمسوولی ندا عابد و سردبیری هوشنگ اعلم با قیمت ۱۰هزار تومان منتشر شده است.