این بازیگر گفت: سینما می‌تواند در آگاهی‌بخشی مردم موثر باشد، اما تلویزیون بیشتر از سینما می‌تواند نقش داشته باشد چون تلویزیون عام‌تر از سینما است؛ در سینما مردم باید پول بدهند و وقت بگذارند اما تلویزیون در همه جا حتی در روستاها هم وجود دارد و همه می‌توانند از آگاهی‌بخشی آن بهره‌مند شوند. پورحسینی ادامه داد: وظیفه تلویزیون این بود که این کار را انجام دهد ولی تلویزیون کمی محتاطانه عمل می‌کند تا همین چند سال قبل، صحبت کردن درباره ایدز تابو و ممنوع بود و این امر درحقیقت خیانتی بود که انجام شد.