تجارت فردا این دو تنش را دو قفل بزرگ توسعه و اصلاحات اقتصادی در ایران می‌داند و می‌نویسد: تا زمانی که این بندها باز نشود، نمی‎توان منابع مالی و انسانی کشور را برای احیای اقتصادی بسیج کرد. تیتر اصلی این هفته نامه برگرفته از همین پرونده است: «دو قفله»! همچنین دو عنوان «چشم انداز بسته؛ سیاست‌های جدید ارزی با چه چالش‌هایی مواجه است» و «بیداری هیولا؛ رشد ۵/ ۱۰درصدی شاخص قیمت تولید‌کننده نشانه چیست؟»روی جلد دویست و هشتادمین شماره تجارت فردا قرار گرفته‌اند. تجارت‌فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» است که شنبه‌ هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. قیمت این هفته‌نامه ۱۳۲ صفحه‌ای دوازده هزار تومان است.