درخواست حذف ستاره ترامپ از سوی شورای شهر هالیوود

رئیس اتاق تجاری هالیوود که مسوولیت این امر را برعهده دارد گفته بود هر ستاره بخشی از تاریخ است و نباید تخریب شود، اما حالا شورای شهر وست هالیوود معتقد است ستاره ترامپ به خاطر سوء‌رفتار وی با زنان و بی‌احترامی به ارزش‌هایی که برای شورای شهر محترم است باید از این پیاده‌رو حذف شود. این شورا تاکید کرده که این تصمیم را برای جمهوری‌خواه بودن یا محافظه‌کار بودن ترامپ نگرفته است. در عین حال یادآور شده که داشتن یک ستاره در پیاده‌روی مشاهیر یک افتخار است. این ستاره یک بار در اکتبر ۲۰۱۶ و با فاصله چند روز از انتخابات ریاست‌جمهوری تخریب شده بود.