در این کتاب نویسندگان بسیار مهمی ازجمله کلودیو مگریس ایتالیایی، باربارا کاسن فرانسوی، نیکلا بوویه سوئیسی و ماکس ژاکوب فرانسوی برای اولین بار به زبان فارسی معرفی شده‌اند. نقیبیان برای نوشتن این مقاله‌ها از منابع دست‌اول فرانسوی و انگلیسی استفاده و سعی کرده اصالت مقاله‌ها، تلفظ صحیح اسامی نویسندگان و مکان‌ها و تاریخ تولد و مرگ نویسندگان درست و دقیق و بدون کوچک‌ترین سهو و خطایی باشد. آوانگارد بودن و تاثیرگذاری این نویسندگان وجه‌مشترک آنها برای گردآوری در این اثر بوده است. کتاب «جهان نویسندگان» در ۱۷۶ صفحه و به قیمت ۲۰هزار ‌تومان ازسوی انتشارات فرهنگ‌ آرش منتشر شده است.