وی افزود: کیارستمی هم فیلمساز خوب و هم به معنای کلمه استاد و معلم شایسته‌ای برای جوانان بود به همین دلیل هم در فیلم‌هایش و هم در مقام استادی، دو ویژگی آزادی و قدرت بخشیدن به دیگران در او بسیار دیده می‌شد. فیلم‌های کیارستمی در عین سادگی روایی و قابل درک بودن برای همه مردم، حرف‌های زیادی برای گفتن داشتند و این ویژگی برای یک فیلمساز بسیار مهم است. کیارستمی در فیلم‌هایش فرهنگ ایران را که ریشه در شعر ایرانی دارد به جهان معرفی کرد و فیلم‌های او سبب شد نگاه مردم جهان به ایران تغییر کند، بنابراین او بهترین سفیر ایران بود.