در قسمتی از کتاب آمده است: «بی‌توجه به خستگی و درد رکاب می‌زنم. عزمم را جزم کرده‌ام بروم راتربرگ. هوای سرد را می‌کشم و به درون و سرما ریه‌هایم را نوازش می‌کند. پیشانی‌ام خیسِ عرق می‌شود و کلاه را تا گوش‌هایم پایین می‌کشم. هنوز کلی راه مانده...» من پنیرم جوایز زیادی را از آن خود کرده است که از آن جمله می‌توان به بهترین کتاب سال به انتخاب مجله اسکول لایبرری، کتاب برگزیده مجله هُرن بوک و نامزد جایزه کتاب نوجوان کاج آبی کلرادو اشاره کرد. رمان «من پنیرم» در ۲۴۸ صفحه و به قیمت ۱۷ هزار تومان از سوی انتشارات آفرینگان منتشر شده است.