به گزارش خبرگزاری تسنیم مازیار معاونی منتقد تلویزیون و کارشناس رسانه در واکنش به این‌گونه نظرسنجی‌ گفت: این پذیرفتنی نیست که یک ارگان، سازمان یا نهادی خودش، خودش را ارزیابی کند. اگر قرار به ارزیابی هم باشد این کار را باید به مجموعه‌ای از کارشناسان هنری بنابر بسته‌ای مشخص و معیارهایی متقن خارج از چارچوب‌ها و سلسله مراتب صداوسیما، ارزیابی را انجام دهند. نه اینکه امروز می‌بینیم هنوز ۹ قسمت از یک سریالی گذشته و به لحاظ حرفه‌ای نتوانسته آمالی را برآورده کند می‌بینیم چطور دوباره از خودشان تقدیر می‌کنند. وی با اشاره به اینکه صداوسیما بدون هیچ معیار منطقی و اصولی از خود و عوامل آثار حتی بی‌کیفیت تقدیر می‌کند، تاکید کرد: صداوسیما هر موقع هم اقدام به انتشار نظرسنجی می‌کند آمار زیر ۸۰ درصد نمی‌آید.

از طرفی هم به آثار غیرقابل قبول و بی‌کیفیت تلویزیونی هم هدیه می‌دهد و از آن آثار هم تجلیل می‌کند. انگار هیچ نظام‌مندی و سامان‌بخشی در رابطه با ارزیابی و نظرسنجی برنامه‌ها و سریال‌های تلویزیونی وجود ندارد. چرا که نظرسنجی‌ها با سوالات از پیش‌تعیین‌شده و بارم‌های همیشگی هنوز بدون شفاف‌سازی درست برای جامعه، انجام می‌شوند. در صورتی که مسوولان مربوطه در نظرسنجی و ارزیابی از صاحب‌نظران و نگاه تخصصی و عمیق‌ بدون وابستگی بهره ببرد، نتایج بهتری حاصل می‌شود. معاونی مشکل تلویزیون را سردرگمی در انسجام‌بخشی یک معیار درست ارزیابی دانست و افزود: تصورم بر این است که تلویزیون ما باید برای افزایش اثرگذاری یک درون‌مایه نمایشی مثل سریال «پدر» از کارشناسانی استفاده کند که هیچ وابستگی سازمانی نداشته باشند و از طرفی به یک آمایش مطلوب جامعه‌ای و منطقه‌ای نیز دست پیدا کند. چون نقدهایی که به رسانه ملی وارد است یکی از آنها عدم شناخت سلایق و نیازمندی‌های مخاطبان است.