این برنامه دوازدهمین و آخرین برنامه از این سلسله نشست‌ها است که به‌صورت گفت‌وگوی آزاد با طباطبایی به‌عنوان مهمان و آرش صادق‌بیگی به‌عنوان میزبان، نویسنده و منتقد، برپا خواهد شد. نشست دیدار با ناهید طباطبایی از ساعت ۱۸ در موسسه هفت اقلیم واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از ملک، بعد از کشواد، پلاک ۵۶۹ برگزار خواهد شد.