این رمان دو داستان مجزا دارد که یک فصل در میان روایت می‌شوند. در این رمان می‌خوانیم که یک مجری تلویزیون و مدیر یک نشریه زنان بنا به دلیلی رازآلود سر راه راوی داستان قرار می‌گیرد تا به او کمک کند به شکوفایی و موفقیتی که در تقلای آن بوده است برسد. پروژه مشترک این دو، بازنویسی مدرن یک حکایت عاشقانه مشهور بلوچ است که در آن دو زن سر تصاحب یک مرد می‌جنگند... رمان «زن‌ها عاقل به صحنه برمی‌گردند» در ۲۱۰ صفحه و به قیمت ۱۹هزار تومان ازسوی نشر البرز به چاپ رسیده است.