نمایشگاه «هآوار» به همت گروه یاری یاران، انجمن حقوق شهروندی ژیار و با حمایت خانه هنرمندان ایران شکل گرفته است. درآمد حاصل از نمایشگاه «هآوار» صرف کمک به درمان و تحصیل کودکان مناطق زلزله زده کرمانشاه می‌شود. نمایشگاه «هآوار» کار مشترک کودکان زلزله‌زده و جمعی از چهره‌های هنر معاصر از ۵ تا ۱۲ مرداد در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.