در این رمان کلاسیک که پیش از این نیز با ترجمه دیگری روانه بازار کتاب شده بود می‌خوانیم که رندل پاتریک مک‌مورفی، مردی بی‌ادب، پرخاشگر، پرسرو صدا، عاشق سرگرمی و سرکش، با تکبر در بیمارستانی روانی راه می‌رود و به امور آنجا مسلط می‌شود. او که مبارزی قدرتمند است، دیکتاتوری پرستار «رَچِد» را زیر سوال می‌برد و بقیه بیماران را دور خود جمع می‌کند. او گام‌به‌گام همه قواعد بیمارستان را به چالش می‌کشد. اما این مبارزه‌طلبی که با فعالیت ورزشی شروع می‌شود، به نبردی شوم میان دو رقیب سرسخت تبدیل می‌شود؛ یکی پرستار رَچِد که کل قدرت بیمارستان پشت سر اوست و دیگری مک‌مورفی با تنها دارایی‌اش یعنی اراده سرکش‌اش. پس از آنکه پرستار رَچِد از آخرین سلاحش استفاده می‌کند، داستان به اوج شوکه‌کننده خود می‌رسد. ترجمه فارسی «پرواز بر فراز آشیانه فاخته» به بهای ۴۳ هزار تومان از سوی انتشارات «کتاب‌سرای نیک» به مخاطبان عرضه شده است.