به گزارش خبرگزاری برنا اشکان خطیبی با انتشار یادداشتی از دلایل کناره‌گیری‌اش از دنیای سینما گفت و نوشت: «از این خاطره شروع می‌کنم. دلیل کناره‌گیریم از سینما! یعنی وقتی یک سال عشق و جون و قلب‌ات رو فدای نقش‌ات کنی و خودت رو از تمام لذت‌های اولیه بشری محروم کنی...۲۱ کیلو وزن کم کنی!! در کمتر از ۴ ماه نوازندگی ویولن یاد بگیری! تو سرمای جانفرسا با ۵۴ کیلو وزن و گشنه، لخت و عریان کار کنی!!!....بعد موقعی که باید نتیجه کارت رو ببینن، همه چشماشونو ببندن! وقتى می‌گم همه یعنى همه‌ها!!! دولتى و خصوصى،دوست و دشمن. این یعنی سینمای ما! هر وقت این عکس‌ها رو می‌بینم خوشحال می‌شم که دیگه با این سینما کاری ندارم.»