آونگ خطر در تجارت فردا

در مقدمه این پرونده که با عنوان اصلی «آونگ خطر» روی جلد بازتاب پیدا کرده، آمده است: «دو ابرچالش کسری بودجه و مشکلات پیچیده نظام بانکی می‌تواند دولت را به خوردن میوه ممنوعه وسوسه کند. دست‌درازی به منابع بانک مرکزی در شرایطی که حجم نقدینگی از حجم تولید ناخالص داخلی عبور کرده هولناک‌ترین اتفاقی است که به ظهور ابرچالش تورم منجر خواهد شد.» همچنین «رخنه در پارلمان؛ عواقب آلوده شدن قانون‌گذار به فساد چیست؟»،‌ «ترکش سود؛ آیا تغییر سودبانکی در حال حاضر کار درستی است؟» و «جامعه ناشکیبا؛ مردم چقدر می‌توانند صبور باشند؟» دیگر تیترهای انتخاب شده در جلد هفته‌نامه هستند. تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است که شنبه‌های هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. بهای این هفته‌نامه ۱۳۲ صفحه‌ای ۱۲هزار تومان است.