در معرفی این ویژه‌نامه آمده است: این دومین «فصل آزما» است، ویژه‌ داستان‌هایی برگزیده از میان همه داستان‌هایی که طی بیست سال در «آزما» منتشر شده است، بی هیچ‌ نگاه نقادانه و ارزش‌گذارانه‌ای. برخی شاید نخستین داستان نویسنده‌اش باشد و به همین اعتبار ارزشمند است و یادآور تلاش‌های این گروه نویسندگان در سال‌های دور و نزدیک و بی‌شک ارزش دوباره خواندن دارد و ارزش ماندگاری در مجموعه‌ای که می‌بینید. همچنین گفت‌وگوی خواندنی با امیرعلی نجومیان و دکتر ناصر فکوهی در انتهای کتاب اضافه شده که درباره داستان و داستان‌نویسی است که خواندش خالی از لطف نیست. «فصل‌ آزما» ویژه تابستان، با صاحب‌امتیازی و مدیرمسوولی ندا عابد و سردبیری هوشنگ اعلم و به قیمت ۱۰هزار تومان منتشر شده است.