این مستند درباره روزنامه‌نگاری به نام نور است که در مسیری دشوار با همراه شدن با نیروهای ضد داعش عراقی، با زنان قربانی یا همسران داعشی‌ها، مصاحبه می‌کند و مصائب آنها را جویا می‌شود. در این مستند، زنان، نالان و پشیمان نیستند و داعش را موجودی خوب می‌دانند و از رفتن آنها راضی نیستند! «زنانی با گوشواره های باروتی» در بخش هفته منتقدان Semaine de la critique جشنواره که یکی از بخش‌های اصلی و مسابقه‌ای این فستیوال است، شرکت می‌کند. در تعریف این بخش در سایت جشنواره آمده است: این بخش روی فیلم‌های نوآورانه با محتواهای بزرگ تمرکز می‌کند. فیلم‌هایی پررنگ که دیدگاه‌های جدیدی را باز می‌کنند و در جهان بحث برانگیزند.