این نمایش که پیش‌تر بنا بود در خرداد روی صحنه برود بنا به دلایلی با تغییر زمان مجدد ۲۸ تیر در تماشاخانه پالیز اجرا می‌شود. این نمایش به شیوه استندآپ کمدی تنها دو اجرا در تاریخ‌های ۲۸ و ۲۹ تیر ساعت ۲۲ در تماشاخانه پالیز خواهد داشت و پیش فروش بلیت‌های آن آغاز شده است.