لیلی گلستان درباره‌ کتاب تازه‌اش توضیح داده است: از قدیم یک کیسه‌ نایلونی داشتم که هر آن چه را در مورد کتاب‌هایم و بعد گالری‌ام یا نوشته‌ای از خودم در مطبوعات آمده بود، می‌بریدم و در کیسه می‌انداختم. یک کیسه شد دو کیسه و بعد سه کیسه و در نهایت پنج کیسه پر از بریده‌های جراید. بعد از سال‌ها رفتم سراغ کیسه‌ها. یک به یک را گشودم و از میان نوشته‌ها، انتخاب کردم. در میان این گزیده‌ها چندتایش برایم عزیزترند. علاقه‌مندان به شرکت در مراسم رونمایی کتاب «آنچنان که بودیم» می‌توانند ساعت ۱۸ به آدرس خیابان انقلاب، خیابان قدس نبش بزرگمهر، شماره ۹ مراجعه کنند.