شاهسواری گفت: ایام پرغصه و پرقصه‌ای را می‌گذرانیم و به اتکای آن راز عمیق تاریخ ما که میهن دوستی را در خود دارد، امسال براساس سیاست چند سال خود که می‌گوید سینمای ایران قابل تفکیک نیست و رو به مردم ایران دارد، تصمیم گرفتیم جشن سینما را با داوری خوب به قوت اجرا کنیم؛ اما از مراسم بزرگ‌ و هزینه اضافی خودداری می‌کنیم. وی افزود: چنین تصمیمی ‌برای ما سخت بود چون قرار بود یک روز خوش داشته باشیم؛ ولی این یک تصمیم جمعی بود. مجوز این کار باید از رئیس جشن هم گرفته می‌شد و خوشحالم که از سوی آقای نصیریان تشویق هم شدیم. وی گفت: ما در برخی موارد چاره‌ای جز سکوت نداریم و نمی‌توانیم حیثیت همکاران خود را در ویترین رسانه‌ای بگذاریم ما باید کار کنیم؛ چون فضای خانه سینما فضای کار است. در بخش دیگری از برنامه علی نصیریان گفت: من با جشن خیلی موافقم؛ چون این همه جشن و جشنواره برگزار می‌شود و بخشی از آن اگر برای کار فرهنگی و هنری باشد خوب است؛ چون برای استعدادهای جوان و توسعه نیاز است که این کار انجام شود؛ با این حال دوستان تلاش کردند این جشن فراموش نشود و به لحاظ اعتباری با شرایط متفاوتی برگزار شود.