به گزارش خبرگزاری «مهر» گرگ بروکس که مدیریت لوکیشن فیلم «شهر دروغ‌ها» را بر عهده داشت ضمن شکایت به دادگاه مدعی شده وقتی جانی دپ داشت صحنه بیرون هتل بارکلی را در مرکز شهر لس‌آنجلس فیلمبرداری می‌کرد، با وی کتک‌کاری کرده است. این فیلم که ابتدا «شهر دروغ‌ها» خوانده می‌شد و بعد از مدتی «لابیرنت» خوانده شد، با اقتباس از کتابی به همین نام نوشته رندال سالیوان ساخته شده است و ماجرای تحقیقات پلیس درباره کشته شدن توپاک شکور و بیگی اسمالز دو خواننده هیپ هاپ در سال ۱۹۹۷ را بررسی و روایت می‌کند. به گفته بروکس، تولید فیلم باید تا ساعت ۷ بعداز ظهر بیرون هتل تمام می‌شد و تا ساعت ۱۰ صحنه‌های داخلی گرفته می‌شد اما وقتی وی از جانی دپ خواست تا با پایان یافتن فیلمبرداری محل را ترک کند او حاضر نشد این کار را انجام دهد و می‌خواست با دو دوست دیگرش مدت بیشتری آنجا باشد و صحنه را جور دیگری کارگردانی کند. بروکس سپس به دفتر پلیس مستقر در هتل مراجعه کرد و از او کمک خواست اما پیش از آن دپ با اعتراض به وی، به او گفت کسی نیست که حق داشته باشد تا به او بگوید چه کار باید بکند. بروکس گفته است سعی کرد دپ را متوجه کند که وظیفه‌اش همین است اما دپ به اعتراضش ادامه داد و دو بار به قفسه سینه او کوبید. در هر حال محافظان دپ وی را از بروکس دور کردند و بروکس مدعی است می‌توانست بوی الکل را از تنفس دپ استشمام کند. بروکس می‌گوید سه روز بعد از کارش اخراج شده، چون حاضر نشد برگه‌ای را امضا کند که بر طبق آن از حق شکایت خودش صرف‌نظر می‌کرد.