این رمان دارای دو بخش است با نام‌های «گل‌خانه» و «زمستان». در بخشی از این رمان می‌خوانیم: خانواده‌هایی هستند که سر ساعت ۹ شب مردشان خودش را به مشروب می‌سپرد و زن‌شان به اتو زدن لباس‌ها، بی‌خبر از سرنوشت بچه‌ها که در ایوان بازی می‌کنند و ادای زخمی‌شدن درمی‌آورند، یا در تاریکی اتاق‌شان سر می‌کنند، یا در  دستشویی با صابون حباب می‌سازند. خانواده‌هایی هم هستند که حین گفت‌وگوهای جدی در اتاق نشیمن گذشتن شب را نظاره می‌کنند. همین‌طور خانواده‌هایی که  در این ساعت شب به یاد مردگان‌شانند و هاله‌ای از درد چهره‌شان را در برگرفته است. نه کسی بازی می‌کند و نه کسی حرفی می‌زند: بزرگ‌ترها نامه‌هایی را بازنویسی می‌کنند که هیچ‌کس نخواهد خواندشان و بچه‌ها سوال‌هایی می‌کنند که هیچ‌کس پاسخ‌شان را نخواهد داد. رمان «زندگی خصوصی درختان» در ۷۱ صفحه و به قیمت ۷۵۰۰ تومان از سوی نشر چشمه منتشر شده است.