در بخش تلویزیون معرفی سریال‌های مهم و جدید سال جاری منتشر شده است. همچنین در بخش بازی به «دیترویت: انسان شدن» پدیده‌ جدید دنیای گیم پرداخته شده است. برداشت کوتاه تیرماه مجله به «دنیای ژوراسیک: قلمرو فرو ریخته» و تحلیلی بر سری فیلم‌های پارک ژوراسیک اختصاص یافته است و علاوه بر این گفت‌وگو با بهمن فرمان‌آرا و حسن فتحی از جمله مطالب این شماره هستند. همچنین در این شماره پرونده‌ای درباره‌ کمدی سیاسی با نگاهی به آثار آرماندو یانوچی (مرگ استالین) و مطالبی ویژه درباره ۹۰ سالگی «متروپلیس» اثر فریتز لانگ ارائه شده است.