در این مجموعه از آثار بسیار کوتاه او در اواخر دهه ۶۰ که به‌طور عمده در آنها دغدغه‌های نویسنده در بازتاب موقعیت اجتماعی و سیاسی او به چشم می‌خورد دیده می‌شود تا داستان مشهور فال خون که پیش از این به زبان انگلیسی نیز ترجمه شده است. برخی از داستان‌های این مجموعه مضمونی در پیوند با جنگ دارند؛ موضوعی که برای غفارزادگان همواره بهانه‌ای بوده برای روایت از انسان، انسانی که او راوی همیشگی تنگناها و دوراهی‌های سختش برای تصمیم‌گیری بوده است و در نهایت اتفاقاتی که تنها و تنها از انسان می‌تواند سر بزند و جنگ تنها بستری برای آن است. مجموعه داستان «کابوس‌خانه» در ۴۶۴ صفحه و به قیمت ۴۳ هزار تومان از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر شده است.