«توانایی شیفتگان فوتبال در جامپ کات حیرت‌انگیز است. آنها به آسانی دیداری را به دیداری دیگر در زمانی دیگر پیوند می‌دهند و از دورانی به دوران دیگر سفر می‌کنند. تو با آن جامپ کات‌ها راهی امجدیه می‌شوی. دوباره می‌شوی همان پسرک سکونشین. پسرکی که می‌خواهد به روزگار بدسگال پوزخند بزند. آن میدان و آن سکوها، خانه‌ات بود. خانه‌ای برای پرسه‌های بی‌موقع، بی‌مقدمه، بی‌بهانه. با خاطره‌هایی که خوشبختانه کاری از دستت برای کنار گذاشتن شان برنمی‌آید. آنجا هستند، درون آن میدان، دنبال توپ می‌دوند، دوباره....» علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا ۲۶تیرماه، به گالری فرشته واقع در شریعتی، پایین‌تر از پل صدر، جنب شهر کتاب فرشته، شماره ۱۶۷۱ مراجعه کنند.