در بخش‌هایی از این کتاب می‌خوانیم: «کاسیمیر در حالی‌که مشتاقانه به آخرین پرتوهای نور خورشید خیره شده بود، با هر دو دستش چشم‌هایش را از نور حفظ ‌کرد. اشکی دیگر، ردی در میان چهره آفتاب‌سوخته و غبارگرفته او ایجاد کرد و از گونه‌هایش به پایین سر خورد. ۱۱ سال داشت، تقریبا مرد شده بود و حالا شاهین پدرش را گم کرده بود. آلم، پدرش، بارها برایش روشن ساخته بود که هنوز آمادگی آن را ندارد که شکارچی گرانبها را تحت‌کنترل بگیرد. شاهین هدیه‌ای بود از طرف یک شاهزاده به نشانه احترام به آلم. نام شاهین اسکی بود، کلمه‌ای که به گفته شاهزاده به معنی تیزرو است...» رمان «گمشده» در ۲۴۸ صفحه و قیمت ۲۳هزار تومان از سوی نشر نون به بازار کتاب راه پیدا کرده است.