این نویسنده در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: تلویزیون به عنوان یک رسانه همیشه به دنبال مسائل جنجالی بوده است تا بیشتر دیده شود و به این ترتیب بتواند گوی سبقت را از دیگر رسانه‌ها برباید. وی افزود: ادبیات از فضای آرامی برخوردار است و این جنجال را ندارد، بنابراین کمتر برنامه‌های ادبی در تلویزیون وجود دارد. شاید هم آنها دوست دارند نوع خاصی از ادبیات را در تلویزیون مطرح کنند. این داستان‌نویس اظهار کرد: من نسبت به خودم گله‌ای ندارم چون از من برای حضور در برنامه‌ها دعوت می‌شود ولی احتمالا عده‌ای احساس کرده‌اند که ادبیات سکه رایجی نیست. مرادی‌کرمانی گفت: اگر از شاعرانی مثل حافظ و سعدی که بزرگان ادبیات در گذشته هستند، بگذریم گویی ادبیات کنونی در نظر بعضی مخرب است و آن را دوست ندارند.