ایستخند یا کمدی ایستاده یا کمدی استندآپ یا استندآپ کمدی نوعی از کمدی است که در آن، اجراکننده بدون وجود دیوار چهارم و به‌صورت مستقیم با شنوندگان صحبت می‌کند. این کتاب از ۱۴ فصل به نام‌های «جوک‌ها از کجا می‌آیند؟»، «ساختن جوک»، «قوانین اصلی کمدی»، «شما چطور کمدینی هستید؟»، «رمزگشایی از خلاقیت»، «گزافه‌گویی احساسی»، «ساخت ماده»، «ابراز صحنه»، «تکنیک میکروفن»، «مزه‌پران‌های مختلف و کنترل جمعیت»، «دیگر کمدین‌ها چه فکرهایی دارند؟»، «تجارت»، «اولین اجرا» و «آینده» تشکیل شده است. کتاب «شروع به‌کار استندآپ کمدی» در ۳۸۴ صفحه و به‌‌بهای ۳۰ هزار تومان از سوی نشر نودا راهی بازار نشر شده است.