این کارگردان اظهار کرد: با بیان اینکه در سال گذشته و هنگام بازدید از لوکیشن‌ها و بستن قرارداد، دلار ۳۵۰۰ تومان بود؛ اما حالا قیمت دلار بیش از دو برابر شده است. با این حال، با کمک سرمایه‌گذار خصوصی و حامیان مالی اثر، در حال پیش تولید کار هستیم؛ اما فیلم‌هایی از جمله فیلم ما که با بودجه خصوصی ساخته می‌شوند، نیازمند حمایت از طرف دولت هستند.